,

DIY: eBay necklace remake

20:53

You might noticed that this type of chain necklace has been a huge trend recently! I found a great alternative for those who dont like to spend a fortune on a piece of jewellery. And have an eBay account. This necklace you can find all around eBay and you dont even need to try hard. I just really didnt like the orange thread or whatever it is and was hoping it will be easy to remake. It is. And this is what I got after a few minutes of work. Pretty similar to - for example - this one, isnt it?:)

Možná jste zaregistrovali, že tento typ náhrdelníku je teď pořádným trendem! Našla jsem mu skvělou alternativu, pro ty z vás, kdo by na kousku bižuterie nerad utratil balík. A ty, kteří vlastní účet na eBay. Tento náhrdelník, najdete po celém eBay bez vynaložení jakékoli námahy. Mně se opravdu nelíbilo to lemování oranžovou nití, nebo co to má být a doufala jsem, že bude jednoduché jej předělat. Taky že je. A tohle jsem z něj dostala po pár minutách práce. Docela se podobá třeba tomuto, ne?:)

The orange thing is a bunch of tiny chains that is very easy to remove with a pair of scissors. The chain itself is pretty long but it is made of plastic, you can shorten it by removing a few pieces. I like the lenght when it frames your collar.

Ta oranžová věc je několik tenkých řetízků, které jdou lehce odstranit pomocí nůžek. Samotný řetěz je dost dlouhý, ale je z plastu, takže jde jednoduše zkrátit odebráním páru článků. Mně vyhovuje délka, kdy náhrdelník kopíruje lem topu.


The price is very good in comparison to the Nelly necklace for example. The delivery time wasnt longer than 10 days I guess which is fine. It is not a super quality but if you just want to follow the trends you like for a while..:)

Cena je výborná s porovnáním třeba toho kousku z Nelly. Dodací lhůta nebyla delší než 10 dnů, což hádám je fajn. Není to určitě žádná super kvalita, ale když jen chcete následovat trend, který se vám na chvíli zalíbil..:)

10 komentářů

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.