,

Closet tour

19:17

When we moved to Prague an year ago I got a cloakroom to use as my closet and you craved for its pictures a lot. Now when we are on the way to move out I must have got rid of something to fit all my stuff into a smaller flat in the centre. The cloakroom is not so full right now so I decided to make some quick pics for you.. finally.:)

Když jsme se před rokem přesěhovali do Prahy, dostala jsem šatnu k používání výhradně pro mou garderóbu a vy jste mě uháněli po nějakých fotkách. Teď když už se zase stěhujeme jsem se musela nějakých věcí zbavit, aby se mi vše vešlo do nového menšího bytu v centru. Šatna teď není tak přeplněná, tak jsem se rozhodla vám něco málo vyfotit.. konečně.:)

an entry from the hall/vstup z chodby

right side, the newest unpacked stuff on the floor/pravá strana, nejnovější nevybalené věci na zemi

tops, sweaters/trika, svetry

upper floor - pants, shorts and bags, backpacks/vrchní patro - kalhoty, šortky a kabelky, batohy

middle - jackets, vests; with a fav piece in the foreground/uprostřed - bundy, vesty; s oblíbeným kouskem v popředí

upper floor - furs, hats/vrchní patro - kožešinky, klobouky

left side/levá strana

Dont get confused - all the shelfs are deep, there is twice as clothes and Im still worried how to move it and how to fit it in a smaller space in our new apartment. Share your storing tips please!

Nenechte se zmást - všechny ty police jsou hluboké, vzadu je nacpáno dvakrát tolik věcí a stále mám obavy jak to přestěhovat a hlavně jak to vtěsnat do menšího prostoru v novém bytě. Sdílejte vaše ukládací tipy prosím!


39 komentářů

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.