Happy New Year!

21:02

A little bit late but I would still like to wish a very happy new year full of love, health, well, inspiration and whatever you wish my dear readers! Enjoy 2012!!!

Trošičku pozdě, ale přece bych všem svým čtenářům ráda popřála šťastný nový rok plný lásky, zdraví, spokojenosti, inspirace a čehokoli si přejete! Užijte si 2012!!!


Listen to the best New Year's song and please note that the picture above (which I always wanted) was taken when being drunk (so model so the photographer) and next year I will try to do it better!:D

Poslechněte si nejlepší novoroční písničku a prosím vemte na vědomí, že fotka výše (takovou jsem vždy chtěla) byla focena v opilosti (jak model tak fotograf) a příští rok se o ni pokusím lépe!:D

20 komentářů

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.