Joll's noodles

19:06

I usually answer that my favourite snack or light meal are noodles! Let me show you my most common way how I prepare them - completely veggie.

Obvykle jako oblíbenou svačinu nebo lehké jídlo uvádím nudle! Tady vám ukážu jak si je připravuji nejčastěji - úplně vegetariánsky.

we will need: oil, noodles, frozen vegetable, mushrooms, bouillon (try to get the same I show in the picture below or it wont be definitelly the same)

budeme potřebovat: olej, nudle, mraženou zeleninu, žampiony, bujon (snažte se sehnat přesně ty samé suroviny jako na fotce, jinak jídlo nebude chutnat přesně stejně)fry the mashrooms on an oil for a while, than add some frozen vegetables (as it frozen, you won't need to add any water)

chvíli smažte žampiony na oleji, pak přidejte mraženou zeleninu (jelikož je mražená, nebude potřeba podlévat vodou)

mix properly and in the meantime pour noodles with a half of one bouillon on hot water

pořádně míchejte a mezitm zalejte nudle s polovinou jednoho bujonu horkou vodou

drain the noodles after a few minutes

po páru minutách nudle sceďte

and add them to the wok with mashrooms and vegetable and blend together

a přidejte je do pánve s žampiony a zeleninou a promíchejte spolu

serve warm decorated by chives if you like

podávejte teplé, můžete ozdobit pažitkou

42 komentářů

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.