DIY: 4 ways to turn a men's tee

18:25

This time I prepared 4 ways how to turn out a men's tee into a fashionable top/dress. These tutorials are very easy to understand and all you need is scissors and oversized or men's tee. I buy the tees for this purposes in Gate store, all these cost me less than $3 each, except the one from the 2nd way. That one is thrifted I guess.


Tentokrát jsem si pro vás připravila 4 způsoby, jak přeměnit pánské triko v moderní top/šaty. Tyhle návody jsou velmi lehké k pochopení a vše co budete potřebovat jsou nůžky a velké nebo pánské triko. Já na tyhle pokusy kupuju trika ve slevách v obchodě Gate, všechny tyhle mě stály myslím 48 korun, až na to z druhého způsobu. To je myslím ze sekáče.

1st way:

I saw a similar DIY at Katy just decided to spice it up a little more.. 
Cut the tee on both sides, make fringes and tie them. I continued on the shoulders but I'm not sure if I wouldn't like it on the sides only. You could see this top before HERE.

Podobný DIY jsem viděla u Katy, jen jsem se rozhodla to doupravit trochu víc.. 
Rozstřihněte triko na obou stranách, udělejte třásně a svažte je. Já pokračovala ještě na ramenech, ale teď si nejsem jistá, jestli by se mi to víc nelíbilo jen na bocích. Tohle triko jste ještě před proměnou mohli vidět TADY.

2nd way:

I bet most of you already saw this shredded tee on different blogs but I actually didn't see it anywhere just online so decided to make one too! And you could even see it on me in one of my outfits HEREI think this video will show you how to do it better than I could explain..

Vsadím se, že jste takhle roztrhané triko viděli už na spoustě blozích, ale já jej ve skutečnosti neviděla jinde, než online, tak jsem se rozhodla si taky jedno vyrobit! A už jste ho na mě dokonce mohli vidět v jednom z mých outfitů TADYMyslím, že tohle video vám ukáže jak jej udělat lépe než bych já mohla vysvětlit..
3rd way:

The simpliest way ever. I got this idea randomly when noticed the common shape of men's t-shirt is not that flattering. I like to wear it like that as a dress. Just cut the collar and the sleeves a little bit to remove the usual tee shape. Can be worn off shoulder like I do HERE.

Nejjednoduší způsob. Tohle mě napadlo náhodně, když jsem si prostě všimla, že obvyklý tvar pánského trika  není tak slušivý. Takhle jej nosím ráda jako šaty. Prostě trochu odstřihněte lem okolo krku a rukávy abyste triko zbavili obvyklého trikotvaru. Může být nošeno spadlé z jednoho ramena jako TADY.4th way:

Very similar to the first way. Give your tee a little bit of indian look by cutting fringes at the bottom and on sleeves. You can make the fringes way longer than I did, I will probably make them longer too..:)

Obdoba prvního způsobu. Dopřejte triku trochu indiánského looku nastříháním třásní ze spodnílo lemu a na rukávech. Můžete ty třásně udělat delší než já, já je asi taky prodloužím..:)

45 komentářů

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.