DIY: ear wrap

21:23

For this DIY project you will need:

  • feathers (remove from some bird or buy in a hobby shop-there will be a lot of them especially these days before the Easter)
  • a workable wire
  • nail tongs

Na tento DIY projekt budete potřebovat:

  • peříčka (oškubejte nějakého opeřence nebo kupte v hobby shopu-teď jich bude všude spousta, když se blíží Velikonoce)
  • tvárný drátek
  • kleštičky na nehty

First wrap the wire around a group of 3 feathers to connect them.
Nejprve obmotejte drátek okolo 3 peříček abyste je spojili k sobě.

Make a loop and continue wrapping.
Udělejte očko a pokračujte v omotávání.

Cut the excess and repeat this with another 3 feathers.
Přebytečný drátek odstřihněte a tohle opakujte s dalšími 3 pírky.

Put new wire in a half and twist.
Další drátek přeložte napůl a obtáčejte.

After a while thread the first group of feathers using the loop you created on them.
Po pár milimetrech navlékněte první skupinu pírek na nich vytvořeným očkem.


Continue until you thread alll the groups you created.
Pokračujte dokud nenavlečete všechny skupiny pírek, co jste vytvořili.


Cut the extras.
Ostřihněte přebytek drátku.

Make the shape to fit your ear.
Vytvořte tvar, který kopíruje vaše ucho.

This is how it should look.
Takhle by to mělo vypadat.

And wear it like this on one ear.;)
A noste to takhle na jednom uchu.;)


If you didn't understand the tutorial or are not able to make your own:D, I am currently selling one on my SHOP, non-czech speaking readers email me for prices and so on.:)
Pokud jste návodu neporozuměli, nebo se vám prostě nechce dělat:D, momentálně jeden prodávám na mém SHOPU, nebo se můžeme domluvit jinak.:)

42 komentářů

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.