about 10 pictures

19:17

took from Sab
převzato od Sab

1. Your oldest facebook picture:
1. Nejstarší foto na  facebooku:
not sure about that, Im on facebook for more than 3 years and deleted a lot of pics so far, but this one is currently the one oldest in profile pics album/tak to si nejsem vůbec jistá, jsem na facebooku přes 3 roky a spoustu jich promazala, ale tahle je teď nejstarší v albu profilové fotky
2. A picture of you as a child:
2. Fotka tebe jako dítě:
I have plenty of them at home but I dont have a scanner so this one is one of these I have in PC (I still keep  the hat:D)/mám jich doma spoustu ale nemám skener takže tahle je jedna z mála co mám v počítači (tu čepici pořád mám:D)

3. A picture of you eating:
3. Fotka tebe jak jíš:
yeah kebab, i used to eat it almost every day in my fav restaurant!/joo kebab, ten jsem jednu dobu jedla skoro každý den v oblíbené restauraci
must add this one too:D it's in Chalkidiki, Greece 3 years ago, i'm not such a pig, it was on purpose just for the pic!:D/musím přidat ještě tuhle:D z Chalkidiki v Řecku před 3 lety, nejsem takové čuně to bylo jako naschvál, jen pro fotku!:D
4. A picture from the school:
4. Fotka ze školy:
graduation/maturita
5. A picture from last summer:
5. Fotka z minulého léta:
breakfest on Santorini/snídaně na Santorini
6. A picture of you that makes you laugh:
6. Fotka tebe, která tě rozesměje:
:D just got off some mary-go-round and was shambling so bad (i dont know the people behind me, hahaha)/:D to jsem zrovna slezla z nějakého kolotoče a uplně se motala (ty za mnou neznám, momentka hahaha)
7. A picture from your trip:
7.  Fotka z výletu:
I dont really do trips much so adding a pic from last year on inlines/na výlety zrovna moc nechodím takže přidávám fotku z loňského roku na bruslích
8.  A drunk picture of you:
9. Opilá fotka tebe:
I consider this moment as the drunkest in my life:D (dont want to know how this ended!:D)/tuhle chvíli považuji, za nejopilejší ve svém životě (ani nechtějte vědět, jak to skončilo!:D)
9. A picture from the last party you went to:
9. Fotka z poslední párty kde jsi byl/a:
ergh ive added enough of them to the previous post!:D okay one more you didnt see../aaa nepřidala jsem jich snad to minulého příspěvku dost?!:D fajn, ještě tuhle jste neviděli..
10. A picture of yourself that you kinda like:
10. Fotka sebe, která se ti nějak líbí:
shooted on a black and white film/foceno na černobílý film

47 komentářů

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.