7 (interesting) things about me

20:45

So thanks to Klára and Mia who are Idontknowwhy interested in 7 things about me:D I'll  figure something out.:) I kept this post for some day when I have nothing to do so today is the day! Haha and now I have to get ready for a ball!


Tak teda díky Kláře a Mii (jak se to skloňuje?:D) které nevímproč zajímá 7 věcí o mně:D tu taky něco vymyslím.:)  Schovávala jsem si tenhle post na nějaký den, kdy nebudu mít nic na práci, takže dneska se to hodí! Haha teď už se ale musím jít chystat na ples!


1) I love to eat! I often overeat and love that! Me with my favourite meal in the picture.
    Strašně ráda jím. Často se přejídám a miluju to! Na fotce já s nejoblíbenějším jídlem.
2) Although I had a problem with eating a long time ago...
    Ačkoli jsem s příjmem potravy měla problém, dávno...


3) I am absolutelly in love right now. That's him on the pic with me.
     Momentálně jsem děsně zamilovaná. To je on na fotce se mnou.
4) I used to be a party girl, working as a gogo dancer too.
     Bývala jsem taková ta party girl, taky pracovala jako gogo tanečnice.
5) I partied with Leoš Mareš:D (one Czech famous moderator or something like that)
     Pařila jsem s Leošem Marešem:D 
6) I was a crazy child!:D
    Byla jsem bláznivé dítě!:D
7) I loved to hitchhike only till I bought a car..:D I went alone so to Prague (330 km far) many times when I was about 15 and also hitchhiked to Croatia at the age of 18 all alone to surprise my boyfriend on a school trip.:D
    Strašně ráda jsem stopovala, jen než jsem si koupila auto..:D Jela jsem tak mnohokrát sama do Prahy (asi 330 km) když mi bylo kolem 15 a taky jsem dostopovala do Chorvatska uplně sama někdy v 18 letech, abych tam překvapila přítele na školním výletě.:D
a bonus) I've got a spot on my but and on my tit.:D No picture this time, sorry, hahahaa!
                 Mám mateřské znamínko na zadku a na prsu.:D Tentokrát bez fotky, pardon, hahahaha!


And I'm not going to tag anyone.:D Don't want you to feel bad telling these stupid bullshits like I do!:D
A nehodlám nikoho dalšího tagovat.:D Nechci ať se cítíte špatně jako já, že jste na sebe prozradili tolik blbostí!:D

58 komentářů

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.