Shoe dilemma

16:47

Help anyone please!:( I cannot decide which pair of shoes to buy. This is a rare situation, I hardly ever have a shopping dilemma, and if so, I usually buy both but this time I cannot afford to waste money like this (trying to save for moving). They are both quite expensive but I really need one like these!:/ I cannot even figure some pros and cons because they are both in my size, both for a similar price, both from the UK, guess the same quality, both new, the same height heel... Just look at them and tell me which one you prefer..


Poraďte mi prosím někdo!:(  Nemůžu se rozhodnout, který pár bot koupit. Tohle je ojedinělá situace, zřídkakdy mám nakupovací dilema, a když už,  obvykle prostě koupím oboje, ale teď si nemůžu dovolit tak plýtvat penězi (snažím se šetřit na stěhování). Oboje jsou docela drahé, ale vážně jedny takové potřebuju!:/ Nemůžu ani vymyslet žádné plusy a mínusy, protože oboje jsou  v mé velikosti, za podobnou cenu, oboje z Anglie, takže myslím, že i stejné kvality, oboje nové, stejná výška podpatku... Podívejte se sami a dejte vědět, kterým dáváte přednost..


shoes number 1: 
boty číslo 1:shoes number 2 (I couldnt find the right photo so adding two, the one I want are brown like on the first pic but has the fur color like the black one on the second pic):
boty číslo 2 (nemohla jsem najít správné foto, takže přikládám dvě, ty které chci, jsou hnědé, jako na první fotce, ale mají kožíšek barvy jako ty černé na druhé fotce):

I appriciate any help, darlings, and be sure I will let you know how I decided!:)
Oceňuju jakoukoli pomoc, zlatíčka, a buďte si jisti, že vám dám vědět, jak jsem se rozhodla!:)

101 komentářů

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.