Winner

16:08

..of my giveaway is Wayne's madame! Congratulation!
First I made a list of all competitors who answered the question "Why are you following my blog?", were my public followers (I decided to add the Bloglovin followers too) and added an email (or just had a blog to contact them somehow). So I got a list of 30 people.:) Thank you for your support everyone taking the part! Than I typed the number to random.org and got the winning number 15 which was her, the lucky winner! 


..mého giveaway je Wayne's madame! Gratuluju!
Nejprve jsem vytvořila seznam všech soutěžících, kteří  odpověděli na otázku "Proč sledujete můj blog?", byli veřejnými čtenáři (rozhodla jsem se zařadit i ty přes Bloglovin) a přidali email (nebo i prostě měli blog abych je nějak mohla nějak kontaktovat). Takže jsem dostala seznam 30 lidí.:) Moc děkuju všem zúčastněným za podporu! Potom jsem už jen to číslo napsala do random.org a získala vítězné číslo 15, což byla ona, ta šťastná výherkyně!


I contacted her immidiatelly asking for her adress and when I got it, packed the ring and went straight to the post office.:) Hope she get is soon!


Hned jsem ji zkontaktovala a až mi napsala adresu, prsten jsem zabalila a šla rovnou na poštu.:) Doufejme, že dorazí brzy!

Outfit post from today on the post office is coming soon!:)
Brzy dodám i dnešní outfit post, jak jsem balíček posílala!:)

9 komentářů

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.