News of Joll

1:44

Hi, what's up? Im great although the winter sucks so much! There is a fair in our town till the Christmas Eve where we can buy not just punches and meads but also many interesting and homemade things.. I think I will buy some present for my family there. What bout you? Have you already bought all presents?:) I have already ordered everything, only some small stuff are missing, I can buy them here though. The pic is from the fair when lightening of the tree and also a firework were there! I am eating a potato pancake.

Ahojte, jak je? Já se mám skvěle, ale ta zima mi už leze krkem! Ve městě máme do Štědrého dne jarmark, kde se nedají koupit jen punče a medoviny, ale také spousta zajímavých a ručně vyráběných věcí.. myslím, že tam koupím nějaké dárky rodině. Co vy už máte dárky?:) Já už mám vše objednané, teď už zbývají jen maličkosti co seženu i tady. Fotka z jarmarku, kdy bylo rozsvěcení stromečku a taky byl ohňostroj! Jím bramborák.


Finally I have my bunny at home, he couldnt survive the cold weather outside! He is so lovely but my doggie is very jealous of him.:D

Konečně mám doma svého králíčka, venku by v téhle zimě nemohl přežít! Je zlatý, ale můj pejsek na něho děsně žárlí.:D

A christmas present which I will get from my mom is brand new Blackberry Curve cell phone! I have chosen this one in electric pink/purple. I love it, hope it comes in time! My absolutelly favourite singer Sean Kingston made a song about Blackberry messenger, it is a destiny! I was just meant to have a BB!;D I love its design! Do you guys have Blackberry anyone? Are you satisfied? You can leave me some tips!;)

Na Vánoce dostanu od maminky nový telefon Blackberry Curve! Vybrala jsem si tenhle zářivě růžový/fialový. Miluju ho, doufám že stihne přijít včas! Můj nejoblíbenější zpěvák Sean kingston nazpíval písničku o Blackberry messengeru, to je osud! Bylo mi prostě souzeno mít BB!;D Miluju jejich design! Máte někdo Blackberry? Jste spokojeni? Můžete mi hodit nějaké tipy!;)
I have been to a Christmas costume party and chose to look like Santa's little helper.;D But the party was kind of a blunder.:D There were not a lot of people, not a lot of them in a costume, the music was bad and it was more like a teenage party. Hahaha! Whatever, I got a free entry and welcome drink!;D


Byla jsem na Vánoční kostýmové party a rozhodla jsem se převléct za Santovu malou pomocnici.;D Ale party byla trochu trapas.:D Nebylo tam moc lidí, moc jich nebylo ani v kostýmu, hudba byla děsná, no a byla to spíše kinder party. Hahaha! No co už, vstupné jsem měla zdarma a ještě jsem dostala welcome drink!;D
I think it is enough for this day, I dont want to bore you.;) Just a good one is that I am about to host a giveaway which probably most of you will appriciate as long as I read your blogs guys!!!:) so stay tuned!;)


Myslím, že to pro dnešek stačí, nechci vás nudit.;) Ještě jedna dobrá zpráva, že se chystám pořádat giveaway, takovou co většina z vás nejspíš ocení, co vím ze čtení vašich blogů!!!:) takže zůstaňte na příjmu!;)

44 komentářů

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.