Hot news

17:08

Here again just to tell you what new is going on in my life and what I recently liked.:) And I hope it will inspire some of you!

Tak jsem tu zase jen abych vám řekla co nového se u mě děje a co mám v poslední době ráda.:) A doufám, že to někoho bude inspirovat!


I have won a giveaway at Lost in closet and already received the prize which was Lush soap - Honey I washed the kids! And it is amazing! I love the sweet smell! I love whole Lush! I was there before Christmas for the first time when we were in Prague for a weekend (rare occasion, I live more than 330 km far) and we spent most of the time there. I bought almost all my Christmas presents there. But nothing for myslelf.:D I will fix it soon.

Vyhrála jsem giveaway u Lost in closet a už obdržela výhru, což bylo mýdlo z Lush - Honey I washed the kids! A je úžasné! Miluju tu sladkou vůni! Miluju celý Lush! Byla jsem tam poprvé teď před Vánoci, kdy jsme byli na víkend v Praze (ojedinělá událost, bydlím přes 330km daleko) a nejvíc času jsme strávili právě tam. Koupila jsem tam skoro všechny Vánoční dárky! A sobě nic.:D To brzy napravím..
I love the serial Pretty little liars! Started to watch it somewhen in September and almost died when found out that there are only first 10 episodes out. New episodes will be out in 5 days (Jan 3) so I'm watching all the episodes all over and cant wait to see the new ones. I also want the books acording which the serial is taking.

Miluju seriál Pretty little liars! Začala jsem ho sledovat někdy v září a málem mě kleplo, když jsem zjistila, že zatím je ke shlédnutí jen prvních 10 epizod. Nové budou za 5 dnů (3.ledna), takže sleduju všechny díly odznovu a nemůžu se dočkat těch nových. Taky chci ty knihy, podle kterých je seriál točen. Nevíte jestli jsou někde k dostání v Česku? Ať už přeložené nebo v originále.

and the opening theme-I love the whole song by Pierces/a úvodní znělka-miluju tu písničku od PiercesI desperately desire for filofax diary in pink leather. They are pretty expensive on their official site HERE so I am still seeking eBay for something like an unwanted Christmas present,hahahah. Hope I wont find it too late, the 2011 is starting soon.

Zoufale toužím po filofax diáři v růžové kůži. Na oficiální stránce ZDE jsou dost drahé, takže pořád prohledávám eBay hledajíc něco jako nevhodný Vánoční dárek, hahahah. Doufám, že nenajdu příliš pozdě, 2011 už je skoro tady! Viděli jste ho někdo v Česku? Za přijatelnou cenu? Asi ne, co?:DI started to use Biosil which is a vitamine product for hair, nails and skin and Katy reviewed it as a great product if you want longer and better hair. My hair is really weird. Every one is different lenght, somewhere it is curly, otherwhere wavy or straight (mostly). Somewhere thick, somewhere not at all. So I am very curious what is going to happen and will let you know.:)


Začala jsem používat Biosil, což je vitamínový produkt pro vlasy, nehty a pleť a Katy o něm psala jako o skvělém produktu, pokud chcete delší vlasy nebo zlepšit jejich kvalitu. Moje vlasy jsou vážně divné. Každý vlas je jinak dlouhý, někde jsou kudrnaté, někde se vlní nebo jsou rovné (většinou). Někde husté, někde naopak vůbec. Takže jsem moc zvědavá co to s němi udělá a dám vám vědět.:)I got a massage voucher for Christmas so I'm deciding which massage to choose. It is kinda valuable so I guess I can choose at least two but have no idea which. They offer honey detox massage and massage using lava stones and relax and regenerative massage,... awww I just dont know, give me some advice please! I have never been to any massage before so I even dont know how it works there, what to do... (feel kinda stupid right now:D..) hey who go to massage regularly, leave me some tips, ok?;D


Dostala jsem na Vánoce poukázku na masáže, takže se rozhoduju, jakou si vybrat. Poukázka je docela hodnotná, takže hádám, že si můžu vybrat aspoň dvě, ale vůbec nevím jaké. Nabízejí medové detoxikační masáže a masáže lávovými kameny a relaxační a regenerační masáže,... aaaaa prostě vůbec nevím jakou, poraďte mi prosím! Nikdy jsem ještě na masáži nebyla, takže ani nevím jak to tam funguje, co dělat... (tak teď si připadám uplně hloupě:D..) hele, ti co chodíte na masáže pravidelně, hoďte mi nějaké tipy, jo?;D
I am taking part in a Christmas outfit competetion on Facebook. I sent there our this year's Christmas pic which you could see few posts earlier when I was wishing you merry Christmas. I personally think our outfit is the only one Christmas there:D (all the others are more just winter) but whatever. If you want, vote for me or for whoever you like there. You can see all the pictures HERE, mine is THIS one but dont forget you have to "Like" the PAGE Salon first to you could vote by clicking the picture "Like" button.


Účastním se Vánoční outfitové soutěže na Facebooku. Poslala jsem tam naši letošní Vánoční fotku, kterou jste mohli vidět o několik postů dříve, když jsem vám přála veselé Vánoce. Osobně si myslím, že náš outfit je tam jediný Vánoční:D (všechny ostatní jsou prostě spíš zimní) ale co už. Pokud chcete, hlasujte pro mě nebo pro kohokoli, kdo se vám tam líbí. TADY, ta moje je TADY a nezapomeňte nejdříve musíte kliknout na "Líbí se mi" STRÁNKY Salon abyste mohli hlasovat kliknutím na "Líbí se mi" u fotky.
30 komentářů

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.