DIY: spice your top with rags and chains

17:02

I bet all of you have some basic top you would like to spice up. Here is the way how for example:
Vsadím se, že všichni máte doma nějaký obyčejný top, který byste rádi vylepšili. Například takhle:


For this DIY project you will need:
 • top, dress or sweatshirt that you want to spice up
 • old t-shirt or just remnants of some fabric
 • chain (about 1 meter long)
 • scissors
 • some thicker sharp longer object to make small holes into the fabric
 • needle and thread
Pro tenhle DIY projekt budete potřebovat:

 • triko, šaty nebo svetr, který chcete vylepšit
 • staré triko nebo jen zbytky nějaké látky
 • řetízek (asi 1 metr dlouhý)
 • nůžky
 • nějaký tlustší ostrý předmět k udělání dírek do látky
 • jehlu a nit

1) Cut stripes about 2 x 20 cm better various each from the old tee or fabric.
1) Ze starého trika nebo látky nastříhejte pruhy zhruba 2 x 20 cm nejlíp každý jiný.


2) Make holes around the seam to lace the stripes of fabric through.
2) Udělejte dírky okolo švu na provléknutí pruhů látky skrz.


3) This is how it should look from the seam side.
3) Takhle by to mělo vypadat z rubu.


4) String the chain to a sharp object.
4) Navlečte řetízek na ostrý předmět.


5) And lace it through some hole where the fabric stripe already is. Now I would recommend to sew the chain not to drag out but I didnt do it, it stay still so far.
5) A provlečte ho dírkou, kde už je pruh látky Teď bych doporučovala řetízek ještě přišít, aby se nevyvlíkl, ale já to nedělala, zatím drží.


6) So that is how it shoul look like when done.
6) Takže takhle by to mělo vypadat hotové.


7) And this how it looks dressed.:) Good luck!
7) A takhle jak vypadá oblečené.:) Hodně štěstí!


36 komentářů

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.