DIY: studded socks

20:47

This is probably the simpliest DIY ever. I bet everyone has an old studded belt which was punk boom many years ago. If not, I am sure, you can find it very cheap in thrift/vintage store or some chinese shop. Well you will need: studded belt (or actually anything studded or just the studs), (over)knee socks and some sharp tool to remove the studs with. I used a manicure scissors.

Tohle je asi nejjednodušší DIY. Vsadím se, že všichni máte doma nějaký starý pyramidkový pásek, který byl velkým punkovým boomem před mnoha lety. Jestli ne, jsem si jistá, že nějaký takový najdete velmi levně v second handu nebo vintage obchůdku nebo taky někde u číňanů. Takže budete potřebovat: pyramidkový pásek (nebo cokoli s pyramidkami nebo prostě pyramidky, nad/podkolenky a nějaký ostrý nástroj na oddělání pyramidek. Já použila manikúrní nůžky.


Removing the studs is very easy. If you dont have an expensive belt you dont have to do much, really.
Oddělání pyramidek je velmi jednoduché. Pokud nemáte drahý pásek, půjde to skoro samo, fakt.

Remove them and put them on the edge of a sock. Very easy. You dont need a tool to add them, they are usually soft, you can do it just with your fingers with no effort.
Oddělejte je a přidělejte na okraj ponožky. Velmi jednoduché. Na přidělání ani nepotřebujete nástroj, obvykle jsou měkké, zvládnete to jen pomocí prstů, bez námahy.

You can make just one row like this.
Můžete udělat jen jednu řadu, jako tady.

Or two rows like I made. I will probably continue to five rows, I just wanted to show you how to do that.:)
Nebo dvě, jako jsem udělala nakonec já. Zřejmě ještě budu pokračovat do pěti řad, jen jsem vám chtěla ukázat jak na to.:)


U see? Really easy and a great idea how to make your (over)knee more interesting just using an old belt which you probably dont need anymore.;)
Vidíte? Vážně jednoduché a skvělý nápad, jak udělat vaše nad/podkolenky zajímavějšími jen použitím starého pásku, který už asi nebudete potřebovat.;)

23 komentářů

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.