7 things

6:00

Hi guys!
Just want to share some recent things about me.:)
1) I am currently looking for a perfect curling mascara. I tried a lot of mascaras so far, some were worse, some better so I am looking for the best one! My lashes are so long but curled down not up.. so they look beautiful just from below.:( So glad if u can help..

Ahojte!
Jen se chci podělit o pár nynějších věcí o mně.:)
1) Momentálně hledám dokonalou natáčecí řasenku. Zkusila jsem hrozně moc řasenek, některé byly horší, některé lepší, ale já hledám tu nejlepší! Moje řasy jsou děsně dlouhé, ale točí se dolů, ne nahoru.. takže vlastně vypadají krásně jen zespod.:( Budu moc ráda, když poradíte..


2) I am starting to cook. I have never been good at this and honestly think I will never be but Im trying. Starting with simple meals but my dream is to make a perfect marinated beef tende (is it even the right English name?u-non-czech guys probably dont know this typical czech food anyway). Lately I tried probably the best variation of this meal in nearby restaurant - not just a cream sauce but a rose hip cream sauce, so yummy!

2) Začínám vařit. Tohle mi nikdy nešlo a upřímně si myslím, že ani nikdy nepůjde, ale snažím se. Začínám jednoduchými jídly, ale mým snem je připravit perfektní svíčkovou. Nedávno jsem v nedaleké restauraci zkusila pravděpodobně tu nejlepší variaci tohodle jídla - nejen krémová omáčka ale šípková krémová omáčka, tak výborné!
Of course I didnt forget to take a pic of IT! Hahaha before and after!:)))
Samozřejmě jsem TO nezapoměla vyfotit! Hahaha před a po!:)))
 Umm and here it is me updating my facebook status and check in to foursquare (hey guys do u have/know foursquare???) to let my friends know where is the delicious meal serving right now (it was a midday menu).
Ehm a tady jsem já, aktualizující svůj facebook status a check in na foursquare (hej máte/znáte foursquare???) abych dala svým přátelům vědět, kde právě teď mají tohle mňam jídlo (bylo to polední menu).

3) Yay, foursquare - the best thing ever ...if some of my friends would be using it:D hope it becames famous in Czech republic soon. Simply what is going on there. You check-in to the place where u are right now, what are you doing there and also can add some tip what to do/order/see there..

3) Jo, foursquare - nejlepší věc ...kdyby ji někdo z mých přátel používal:D doufám, že brzy bude v Česku známá. Jednoduše o co tam jde. "Čekujete se" kde zrovna teď jste, co tam děláte a taky můžete přidat tip co tam dělat/objednat si/vidět..

4) Ive been to a punkrock concert and think it was good (taking the fact that Im more into electro,dubstep,house,minimal..music). I especially liked the band CounterPunch from Chicago, they were really nice, gave me some free stickers and told me that Im beautiful:D

4) Byla jsem na punkrockovém koncertě a myslím, že to bylo dobré (když vezmeme v úvahu, že poslouchám spíš elektro, dubstep, house, minimal..hudbu). Hlavně se mi líbila ta kapela CounterPunch z Chicaga, byli moc milí, dali mi nějaké nálepky a říkali, že jsem krásná:D


5) Just started to watch Gossip girl all over (I didnt even saw it all for the first time, stopped somewhere in 3rd season) and love it this time much more!

5) Začala jsem sledovat Gossip girl odznovu (napoprvé jsem to ani nedokoukala celé, skončila jsem někde u 3tí série) a miluju to teď ještě víc!


6) I am not partying as much as I used to. And I used to be a wild partygirl hahahah, drinking on Friday, also Saturday, sometimes on Wednesday hah ooops.. Now I go out only occasionally when someone is celebrating and I control myself haha. Do u guys have the same "problem":D??? I am actually more happy about it, not calling it a problem really.:) Im probably just in love and enjoying more the nice evenings with my darling at home.:) Do u feel the same anyone??:) ..And when a party, I prefer just sitting around a table with friends like last Friday,  when my friend was celebrating his 21st.:) Can u find me there?:D (Click on the pic to make it bigger.)

6) Už nechodím pařit jako dřív. A to jsem bývala fakt partygirl hahahah, kalit v pátek, taky v sobotu, někdy ve středu hah uuups.. Teď chodím ven jen příležitostně, když někdo slaví a ovládám se haha. Máte taky ten samý "problém":D??? Teda, spíše mě to těší, než abych to nazývala problémem.:) Asi jsem jen zamilovaná a víc si užívám hezké večery doma s drahým.:) Máte to někdo taky tak??:) ..A když už party, dávám přednost jen posezení s přáteli jako minulý pátek, když kamarád slavil 21.:) Najdete mě tam?:D (Klikněte na obrázek, zvětší se.)


7) I got a Christmas moooood=) Started to buy some present already..but I shop online so its never too early for that, u may know how long the delivery takes from China or USA,ugh. Listening to fav Christmas song, singing, cleaning, lol. It didnt even started to snow! Ive got it too early this year:/ What about u? Thinking about Christmas already?

7) Mám vánoční náladuuuu=) Už jsem začala i kupovat nějaké vánoční dárky.. ale nakupuju online takže na to není nikdy moc brzy, možná víte jak dlouho trvá dodávka z Číny nebo USA,grr. Poslouchám oblíbené vánoční písničky, zpívám si, uklízím, lol. Ono ještě přece ani nezačalo sněžit! Letos jsem tu náladu dostala nějak brzo:/ Co vy? Už myslíte na Vánoce?

Umm not sure if someone will read this long bulls*it (oops), so let's see if u like outfit posts or talking more.. Ill be definitelly glad for every comment u make as it took so long to make this.. but I was so bored and this was such a fun!:)
Have a wonderful Friday!:-*

Ehmm nejsem si jistá, jestli tuhle blbinu někdo bude číst, takže se podívejme jestli máte radši outfitovky nebo povídání.. Rozhodně budu ráda za každý komentář protože  napsat tohle trvalo vážně dlouho.. ale děsně jsem se nudila a tohle byla docela sranda!:)
Krásný pátek přeju!:-*

24 komentářů

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.